Johanna tengwall, utgivare på Sunt Fokus - Sida 2 av 3

1725

Emmabodamodellen - www.emmaboda.se

RESURSORIENTERING –salutogena tänkesätt, feminism, ”empowerment philosophy”, positiv psykologi (Antonovsky 2007; Ballou & Brown 2002; Csikszentmihalyi 2007; Rolvsjord 2010; Wandersman et al. m. fl.) MUSIK –som ändamål i sig (Aigen 2005; Garred 2006; Lee 2003) 4/12/2013 WWW.RESPIROMUSICA.SE 15 • Den salutogena teorin (Antonovsky, Werner, Rutter, Garmezy m m) • Anknytningsteorin (bl a Bowlby och Ainsworth) • Affektteorin (bl a Tompkins och Stern) • Utvecklingsekologiska fältteorin (bl a Bronfenbrenner) • Traumaforskning (Lyons‐Ruth och Allen) • Miljöpåverkanforskning (Lindenberg och Stapel) Det kräver, anser MYNAK, att en ny kultur och ett nytt tänkesätt växer fram, som utöver risker och utmaningar ser möjligheter, friskfaktorer och det som är salutogent i arbetsmiljön. salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen.

  1. Sparkonto basta ranta
  2. Hos 8 2 split
  3. Varför är jag så trött jämt
  4. Allra alexander ernstberger
  5. Lifco utdelning
  6. Vilka två partiklar reagerar som syror i följande jämvikt_
  7. Emilie ebbis roslund instagram
  8. Kina kommunism kapitalism
  9. Ekonomiutbildning malmö universitet

Det är alltså tydligt att tankesätt är en nyare bildning, men en sökning på webben visar att ordet redan har vunnit stor spridning. Salutogent arbetssätt Ett salutogent synsätt innebär att vi ser till det friska hos individen för att bidra till ökad livskvalitet och känsla av sammanhang. Projektet har erbjudit kompetensinsatser kring det salutogena arbetssättet, som innebär att vi tar tillvara våra omsorgstagares förmågor och resurser för att ge värdigt liv och välbefinnande. 1.

23 sep 2010 Salutogent synsätt för oss är att stärka individens Nu har arbetet med att skapa tänkesätt som alla omfattas av börjat. Anne Lundmark berättar. 10 sep 2012 salutogent perspektiv) vilket kan förmedla en känsla av ”empowering” och värdighet.

Johanna tengwall, utgivare på Sunt Fokus - Sida 2 av 3

Kursen ger kunskap om salutogen teori, perpektiv på hälsa och hälsofrämjande, känsla av sammanhang, aktuell forskning samt ger exempel på tillämpning i praktiken. Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet A Jacobsson & H Jakobsson Sammanfattning Hälsa i idrott och hälsa likställs ofta med hög fysisk aktivitet och att vara vältränad. Elevens egna upplevelser av rörelse och lärande i hälsa riskerar då att komma i skym - undan. Klicka på länken för att se betydelser av "salutogen" på synonymer.se - online och gratis att använda.

Brukarstrategi - Kårkulla samkommun

Salutogent tänkesätt

Min tanke är att göra en granskning av behandlingsmetodiken enligt ett salutogent tänkesätt utifrån både teori och kvalitativa intervjuer samt föra ett resonemang kring vad ett salutogent arbetssätt eventuellt skulle kunna tillföra i behandling av kriminella ungdomar. och projektgruppen fördjupade kunskapen om det salutogena perspektivet och känsla av sammanhang. Exempel på det salutogena perspektivet hämtades i allt högre grad från personalens egna erfarenheter. I aktionsfasens andra del diskuterades, beslutades, genomfördes och granskades olika sätt att konkret förändra omsorg och vård. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har.

Begreppet habilitering kan även avse den process som äger rum då en person med funktionsnedsättningar tar emot insatser av en vårdgivare. Det kan även beteckna denna verksamhet i sig. salutogent synsätt i vilket den demenssjuka personen ska kunna känna en mening i sin vardag och känna sig delaktig i det som sker och att tillvaron känns begriplig och tydlig samt att det som inträffar kan för-stås i sitt sammanhang (Antonovsky, 1991). Sveriges kommuner och landsting samt Socialdepartementet startade Det kräver, anser MYNAK, att en ny kultur och ett nytt tänkesätt växer fram, som utöver risker och utmaningar ser möjligheter, friskfaktorer och det som är salutogent i arbetsmiljön.
Strömma rederiet

Salutogent tänkesätt

Tillsammans med kolleger i Strömsunds kommun har han varit  Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med kunden i fokus och salutogent tänkesätt.

Boken ger inspiration och idéer i det arbetet och  renskötsel delar här med sig av nu försvunna yrkeskunskaper och tänkesätt. P> 02 00 I ett salutogent ledarskap har ledaren inte till uppgift att ge direktiv och  När det gäller att lösa vardagliga problem behövs ett tänkesätt mötet med stresspåkänningar som är salutogent, det vill säga hälsobefrämjande. sker och planeras i en församling kan genomsyras av ett diakonalt tänkesätt, där Genom att utgå från ett salutogent perspektiv kan diakoniarbetaren bidra till .
Sveriges storsta dagstidning

dataingenjör utbildning
torktumlare stannar hela tiden
magnus lindkvist speaker
ieee awpl early access
humaniora teori
facit framstegstest rivstart b1 b2
tanja määttä jocke berg

Del 1 Introduktion till IBIC och ICF

Kasam. är enligt Angelöw (2002) viktigt att ifrågasätta gamla problembaserade tänkesätt och se saker utifrån ett mer hälsofrämjande perspektiv. I strävan att skapa friskare arbetsplatser är det vik-tigt att inta ett salutogent perspektiv för att kunna tillvarata de möjligheter, styrkor och till- salutogen syn menar Hansson (2010) påverkar hur vi leder människan genom sitt arbete.


Timeedit nackademin
hur köper man månadskort sl

Salutogen omsorg och vård i praktiken - Karlstads universitet

3.1 Salutogent ledarskap Ett salutogent ledarskap ska stärka medarbetarna och ta tillvara förmågor och möjligheter för att på så sätt skapa en framgångsrik organisation.