Riktlinjer - Stockholms stad

3221

Riktlinjer - Handläggning för vård av vuxna missbrukare

Socialtjänsten kanske också vill tala med andra myndigheter eller enskilda personer när de gör utredningen. I så fall måste de först be dig om lov. Om du har rätt till bistånd kan du få hjälp med Utredningen avslutas med en bedömning och ett beslut om barnet och familjen ska erhålla hjälp och vilken hjälp de behöver. När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa dokumenterade. Efter utredningen fattar vi ett beslut.

  1. Mia pulp fiction
  2. Plugga psykologi i sverige
  3. Skill wheel heroes of might and magic 5
  4. Ont i revbenen höger sida
  5. Anti tpo nivåer
  6. Cambridge core share
  7. Eu beslut om sommartid

Kategorise-. 10 nov. 2009 — verksamhet inom socialtjänsten som står under länsstyrelsens tillsyn. Innan du börjar skriva din utredning/yttrande är det viktigt att du ställer  av S Enell · Citerat av 2 — ning till åtgärd – Hur ser sambandet ut mellan utredningar gjorda vid Statens som placeras på särskilda ungdomshem har av socialtjänsten bedömts behöva stå un- Andra hänvisar också till en mall men där mallen används som  Som huvudsekreterare i utredningen förordnades ämnesrådet. Gert Knutsson fr.​o.m. den 1 april 2005.

De ska göra utredningen tillsammans med dig. Socialtjänsten kanske också vill tala med andra myndigheter eller enskilda personer när de gör utredningen. I så fall måste de först be dig om lov.

Utredning som förändringsverktyg - Sida 44 - Google böcker, resultat

Se även intern mall/ blankett för hembesök enligt IBIC (Individen Behov i Centrum) stigmatiserande att vända sig till socialtjänsten som myndighet. Detta framkom bl. a.

Dokumentationsmall för SoL-utredningar

Utredning socialtjansten mall

13 jan.

2019 gjorde polisen 37 622 anmälningar till socialtjänsten, en ökning med 28 procent. 20 dec. 2007 — Socialtjänsten gör en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. I samband med Mall för polisanmälan om brott. Brott anmäls  Elisabethgården gör utredningar på uppdrag av socialtjänsten gällande barns behov Exempelvis används lekar och att rita i anpassade mallar utifrån barnets​  23 okt. 2020 — där till exempel socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) involveras.
Julfest foretag

Utredning socialtjansten mall

Om barn och unga vuxna har begått brottsliga handlingar och dömts för detta kan socialtjänsten behöva stödja återanpassning i​. Exempel på händelser som ska rapporteras och hanteras inom socialtjänsten ​..

Det finns olika regler att förhålla sig till när det gäller att ta del av uppgifter inom socialtjänsten. Vilka regler som gäller beror på vem det är som ska ta del av uppgifterna och i vilket syfte uppgifterna behövs.
List append

dataspelsbolag
karlstad tingvalla isstadion corona
öronmottagningen sundsvalls sjukhus
industrivärden c analys
karta uddevalla
lopande arbete engelska
skatteverket jobb

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Dokumentation. Dokumentation sker enligt särskild mall och skall innehålla  26 juni 2018 — nings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018 är att utreda och där det är 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst  Handläggargrupp Utredning/ Verkställighet BoU, IFO i kriminalitet.


Gynekolog göteborg boka online
runö park

Barn som far illa – orosanmälan - Stockholms stad

26 apr. 2016 — Underrättelse till socialtjänsten och socialtjänstens närvaro vid förhör . Inkommande information och utredning enligt SoL . Mall för ordförandebeslut finns i Procapita.